Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart Vatten fortsätter i sju nya socknar

Publicerad 2023-01-20 11:38
Ett utskick om att förbättra sitt enskilda avlopp sändes under fredagen ut till hushåll i Ardre, Fide, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Hemse och Öja. Totalt har nu nära 12 000 av Gotlands cirka 14 000 fastigheter med enskilt avlopp inventerats.

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som behöver göras för att uppfylla dagens krav på rening. Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands grundvatten och samtidigt bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Under fredagen sändes ett utskick om att förbättra sitt enskilda avlopp ut till sammanlagt 685 fastighetsägare i Ardre, Fide, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Hemse och Öja.

– Jag skulle råda alla som fått ett utskick att först och främst skaffa sig lite mer information om enskilt avlopp, till exempel på www.avloppsguiden.se. Sedan är det bra att prata med sina grannar. Går det att göra gemensam sak på något vis? Därefter kan man vända sig till en gräventreprenör. Det finns många på Gotland och de har goda kunskaper i att anlägga enskilt avlopp. De hjälper ofta till att ansöka om tillstånd och gräva en provgrop, säger Erik Vallin, arbetsledare för Klart Vatten.

Arbetet med att inventera Gotlands cirka 14 000 enskilda avlopp påbörjades 2010. I och med det utskick som nu går ut, har nästan 12 000 fastigheter i 84 socknar inventerats. Utskicket är startskottet för arbetet i de berörda socknarna och senast fyra år efter startdatum förväntas alla avlopp i socknen vara åtgärdade och/eller godkända.

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid: vardagar klockan 09.00–12.00) eller via e-post: klartvatten@gotland.se

Vi från Klart Vatten kommer också att finnas tillgängliga för besök i Hemse kommunhus den 27 januari samt 1, 3 och 8 februari klockan 10.00–15.00 (lunchstängt 12–13).

Håll dig uppdaterad på www.gotland.se/klartvatten