Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fjärrvärme

I många tätorter finns system för fjärrvärme. I första hand har större förbrukare anslutits men också ett stort antal villor. Fjärrvärmen produceras centralt och distribueras i ett isolerat rörsystem.

Fjärrvärme kräver att fastigheten har ett vattenburet system. Om man ersätter en gammal värmepanna innebär ett byte till fjärrvärme att den gamla pannan, eventuellt oljetanken och varmvattenberedaren blir överflödiga. Dessa ersätts med en liten central för distribution av värme, energimätning och  varmvatten. Det brukar bli gott om plats i det gamla pannrummet.

Vad man bör vara medveten om är att klimatet i källaren kan förändras. Tidigare har det funnits en panna med stor oisolerad yta som i praktiken värmt halva källaren. Om denna nu försvinner kan det finnas behov av att sätta upp en extra radiator i källaren. Det är även risk att luftväxlingen försämras i källaren då det inte finns någon förbränning som slukar luft.

Fördelar

 • Sköter sig själv
 • Tyst och luktfri uppvärmning
 • Minimal skötsel, ingen sotning
 • Säker och jämnt tillgång på värme och varmvatten.
 • Lägre pris än olja och elvärme
 • Låg installationskostnad om nära fjärrvärmenätet
 • Kan ge minskad säkringsstorlek
 • Många fjärrvärmenät biobränslebaserade
 • Utrustningen tar liten plats
   

Nackdelar

 • Förändrar klimatet i pannrummet/källaren
 • Kräver grävning för anslutning
 • I vissa fall höga anslutningskostnader
 • Man är hänvisad till en enda leverantör
 • Befintlig skorsten behöver skyddas mot regn och snö för att minska risken att bli förstörd
 • Om man tidigare haft en olje eller elpanna och övergår till annan uppvärmning kan innemiljön i källaren förändras. Källaren kan bli kallare och fuktigare. För att kompensera detta måste man kanske tillföra radiatorer.

 

Mer information om fjärrvärme samt kartor över fjärrvärmetäckningen på Gotland hittar du på GEAB:s hemsida. Här kan du även lämna en intresseanmälan för fjärrvärme