Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Direktverkande elvärme

Många hus har idag elradiatorer s.k. direktverkande el. Detta blev mycket vanligt efter oljekriserna på 70-talet och finns idag i ca 500 000 villor med direktverkande el. I ca 10% av dessa finns ett fungerande reglersystem. Det pågår en energiomställning i Sverige som betyder att vi på sikt inte skall använda el för uppvärmning. Det är dock lättare sagt än gjort eftersom alternativen till el i befintliga hus är ganska kostsamma. Det finns i princip två typer av elradiatorer, öppna och oljefyllda. Vilken typ som är bäst är en tvistefråga. Ur energisynpunkt har tester inte kunnat visa på någon större skillnad. Det viktigaste är att se till att man får en elektronisk termostat eller ett centralt styrsystem installerat. De s.k. bimetalltermostaterna, de som kan surra och knäppa, är alltför okänsliga vilket leder till övertemperaturer, vilket är onödigt. Ofta sitter termostaterna lite olämpligt på radiatorerna. Detta medför att regleringen sker på elementets temperatur och inte på rumstemperaturern. Det finns på marknaden bra styrsystem som går bra att komplettera gamla anläggningar med. En sådan installation ger en bättre temperatur- reglering och stora möjligheter till individuell styrning av rum eller sänkning av temperaturen vid olika tider.

Fördelar

Billig och enkel installation
Lång livslängd
Enkelt och billigt att komplettera med ett bra styrsystem

Nackdelar

El är inte förnyelsebar energi
El är  " hög kvalitativ energi ", bör användads till annat än värme
Relativt dyr energi
Saknar ofta fungerande styrsystem
Kräver relativt stor säkring

Övrigt

Elradiatorer kostar mellen 500- 2000 kr /st beroende på storlek och typ. Till detta kommer kostnader för elektriker och elmaterial Att komplettera med ett styrsystem kostar mellan 8 000 - 15 000 kr.

Uteluftvärmepump 

Ett av alternativen för att minska elanvändningen är att installera en uteluftsvärmepump (luft/luftvärmepump eller komfortvärmepump). Elandvändningen exklusive hushållsel minskar normalt med 20% eller mer efter installation. Hur stor minskiningen av el blir beror på husets förutsättningar. Termostaterna på radiatorerna måste vara i gott skick. Huset planlösning bör vara öppen så att värme sprider sig och besparingen blir större. För varje rum som värmn passerar minskar värme från värmepumpen med ca 2 grader. Investeringskostnad ca 20-25 000 kronor inkl. installation.
Kontrollera ljudnivån för både inomhus och utomhusdelen innan installation.

Pelletskamin 

För att minska elanvändningn kan också en pelletskamin var ett alternativ. Jämfört med braskamin har pelletskaminen fördelen att eldning sker automatiskt och pelletskaminen påverkas inte av utetemperaturen vid kalla utetemperaturer i samma uträckning som luftvärmepumparna. Pelletsförrådet i kaminen räcker 1-2 dygn. Hur stor del av elanvändningen som ersätts med pellets beror liksom för luftvärmepumpen på husets förutsättningar. Provlyssna på kaminen innan du bestämmer dig. Välj en P-märkt kamin. Kontakta sotare innan installation. Om ny skorsten monteras måste du ansöka om bygglov/bygganmälan.
Kostnaden för en pelletskamin är ca 25 000-40 0000
Ny skorsten kostar ca 2 000 kr per meter.