Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppvärmning

Det finns olika sätt att värma sitt hus på. Vilket system man har beror ofta på när huset är byggt och vilket energislag som då gällde. Har man ett hus med vattenburetsystem och en skorsten finns ett antal alternativ att välja på. Vilket som passar bäst beror på många faktorer. Om jag till exempel eldar med olja och funderar på vedeldning måste jag ställa mig en del frågor:

  • fungerar pannan för ved
  • får jag plats med en ackumulatortank
  • vart får jag ved ifrån
  • kan jag lagra veden
  • är skorstenen ok

Ett annat exempel är om man ett hus med elradiatorer. Då är det relatitvt kostsamt att installera ett vattenburet system. Det pågår utveckling och test av olika system för att ersätta, förbättra eller komplettera hus med elradiatorer. Det är inte självklart att man skall göra sig av med elradiatorerna.

  • Installera ett vattenburet system. Det finns smidiga lösningar med rördragning i golvsocklar.
  • Skaffa en komfortvärmepump (luft/luft värmepump) som ger ett bra tillskott av värme
  • Komplettera med ett bra reglersystem för bättre styrning av elradiatorerna
  • Installera en braskamin eller pelletskamin som komplement

På de länkade sidorna till höger kan du läsa om olika varianter för uppvärmning av fastigheter: