Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

92 möjligheter – Val som leder till landsbygdsutveckling

Publicerad 2023-01-17 14:00
Ett stort antal engagerade gotlänningar är idag samlade på 92 möjligheter, för att ta del av inspiration och knyta kontakter. Samtal och gästande föreläsare utgår denna gång i temat ”från val till verkstad” och berättar erfarenheter av vägval som lett till landsbygdsutveckling.
Arbetet för landsbygdsutveckling står i fokus liksom Gotlands engagerade eldsjälar. 2022 års eldsjäl, David Ruthström, berättar om arbetet på Fårö och lanseringen av faro.se, en webbplattform som berättar mer om allt som händer på Fårö. Under dagen utses förstås även 2023 års eldsjäl. 
 

Bli eller anställ en deltidsbrandman – Region Gotlands verksamheter på plats

Räddningstjänsten är på plats tillsammans med andra verksamheter från Region Gotland. Öns nio brandstationer behöver fler räddningspersonal på deltid, vilket är viktigt för att stärka Gotlands förmåga att hantera särskilda händelser.
 
- Tänk på det som en tillgång att ha en brandman anställd. De företag som möjliggör för anställda att jobba som räddningspersonal i beredskap får tillgång till mycket kunskap om brandsäkerhet. Det blir både ett sätt för företag att engagera sig i bygdens utveckling och en möjlighet att utveckla sitt företag, säger Lars-Göran Uddholm, räddningschef på räddningstjänsten Region Gotland.
 

Bygdens engagemang för ett allaktivitetshus – Så uppstod Mötesplats Stöcke 

 En av de inbjudna föreläsarna, Marie Bergstén från Stöckebygdens utveckling, berättar om resan med att skapa allaktivitetshuset Mötesplats Stöcke. Bygden hade försökt få till stånd en idrottshall i trettio års tid, ett lokalt engagemang som fortsatt växa och idag resulterat i ett allaktivitetshus med restaurang, gym, idrottshall, paketskåp och mycket mer. 
 
Bergstén berättar bland annat om att de involverade arkitektstudenter och på deras inrådan också målgruppen i att utforma huset. Bygdens barn involverades bland annat i att rita och bygga modeller av hur de ville utforma inomhus- och utomhusmiljöerna. Eldsjälar deltog genom att samla in och måla stolar till restaurangen och bygga delar av den interiör som barnen ritat. Erfarenheten blev också att det var viktigt med barnens delaktighet, för att kunna skapa en plats där barnen själva ska våga göra saker och interagera med varandra.
 
92 möjligheter – ett gemensamt arrangemang för landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen Gotlands län, Region Gotland, Tillväxt Gotland, Uppsala Universitet, Swedbank, GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) och GEAB arrangerar 92 möjligheter gemensamt.