Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass höstterminen 2023 kommer Vänge skola att ha öppet hus. Välkommen att träffa oss den 24 januari kl.13.00–15.00.