Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationer mot covid-19 under 2023

Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndigheten att rekommendera två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.
Äldre personer utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination och immuniteten avtar snabbare än hos yngre friska. Det innebär att äldre har större behov av påfyllnadsdoser än yngre. Folkhälsomyndigheten ser därför att det framöver kommer att vara viktigt med påfyllnadsdoser för äldre och personer i riskgrupp.  

Rekommendationer från den 1 mars 2023:
  • Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.
  • Personer som är 50–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023.  Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen.
  • För dig som är 18 år till 49 år finns inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19. Men om du vill kan du få en påfyllnadsdos, dock tidigast 9 månader efter din senaste dos. 

Läs mer på  www.folkhalsomyndigheten.se

Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa i Region Gotland

Region Gotland kommer att fortsätta vaccinera mot covid-19 även under januari och februari. För personer som inte haft möjlighet att ta alla rekommenderade doser eller som är yngre än 65 år men önskar ta dos 4.
 
Mottagningarna i Hemse och Slite håller tillsvidare öppet en dag i veckan och mottagningen på Ica Maxi arena två dagar i veckan. Öppettiderna kan framöver anpassas efter behov. 
 
I mars ökas åter tillgängligheten för att ge personer födda 1943 eller tidigare en ny påfyllnadsdos och under hösten görs motsvarande för den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen för personer födda 1958 eller tidigare, samt personer i riskgrupp. 

Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa under mellandagarna

Nu under mellandagarna finns det möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 samt mot säsongsinfluensa på mottagningarna. Personer som fyllt 65 år eller ingår i en riskgrupp rekommenderas att även vaccinera sig mot influensa, för dessa är vaccinationen gratis. Övriga vuxna betalar för sin influensavaccination.

Mottagningarnas öppettider 
Visby Ica Maxi arena – Onsdag 28 december och torsdag 29 december. Drop-in klockan 09.00–16.00
Hemse Hagagatan 30 – Onsdag 28 december. Drop-in klockan 09.00–16.00
Slite Storgatan 110 – Onsdag 28 december. Drop-in klockan 09.00–16.00
 
Vaccinationsmottagningarna har sedan stängt och öppnar igen under vecka 02. Öppettider för 2023 finns på  www.gotland.se/dropinvaccination
 

Bokningens öppettider under jul och nyår

Bokning av vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 görs även fortsättningsvis i appen Alltid öppet eller på telefon 0498-26 98 00. Telefonbokningen har öppet tisdagen den 27 december klockan 06.30–15.30 och öppnar sedan igen måndagen den 2 januari med nya öppettider, helgfriavardagar klockan 06.30–12.00.