Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om förslaget på nya stödregler för kulturområdet

Publicerad 2022-12-06 14:28
Nu finns ett förslag till nya stödregler för kulturområdet inom Region Gotland. Du kan fram till 15 december 2022 komma med inspel till kultur- och fritidsavdelningen.
Sedan hösten 2021 har det inom Region Gotland pågått en bidragsöversyn för kulturområdet. Den har lett fram till ett förslag till nya stödregler som nu är ute på öppen remiss. Det betyder att alla som önskar kan tycka till om förslaget – även du som har tyckt till tidigare!

Såhär delger du dina synpunkter

Du kan komma med inspel till oss fram till 15 december. Återkopplingen kommer att användas för att färdigställa förslaget inför politiskt beslut.