Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Räddningstjänsten startar insatsgrupp

Räddningstjänsten startar en insatsgrupp för Gotland vars syfte är att stödja och hjälpa Räddningstjänst och andra kritiska verksamheter vid särskilda händelser, insatser och höjd beredskap. Insatsgruppen kommer att verka över hela Gotland och vi söker en rad olika kompetenser till gruppen.

Bakgrund

Gotland som region med sitt ö-läge har särskilda utmaningar framför allt när det gäller resursförstärkningar. Omvärldsläget har gjort det tydligt att kritiska verksamheter behöver säkerställa sin kontinuitet och även ha förmåga att växla upp. Mot bakgrund av detta finns ett behov att stärka Räddningstjänsten under höjd beredskap, extraordinära händelser och/eller vid insatser som kräver extra av organisationen. Bildandet att gruppen sker i samarbete med Krisberedskapsenheten.

Syfte

Syftet med gruppen är att kunna stötta upp kritiska verksamheter när så behövs. Insatsgruppen har sin bas i Räddningstjänstens verksamhet och utbildas av denna. Gruppen kommer sedan få kompletterande utbildningar av krisberedskapsenheten för att kunna användas i ett bredare perspektiv. Denna insatsgrupp blir geografiskt obunden på Gotland. Detta innebär att du kan vara bosatt varsomhelst på ön och vara verksam i gruppen.

Uppdragsbeskrivning

Insatsgruppen ska kunna verka både i fredstider och under höjd beredskap. Typuppdrag kan vara arbete vid större markbränder, arbete vid insatser med ett större antal skadade, räddningsuppdrag, återställning och lagning av material efter insats, stödinsatser vid elavbrott, plötsliga behov av transporter som tex utrymning eller evakuering samt hjälp med framkomlighet på vägarna. Vid höjd beredskap kan du som ingår i resursgruppen bli krigsplacerade vid räddningstjänsten.

Profilbild 

Styrkan i gruppen kommer att vara dess mångsidighet och vi söker personer med kunskap inom en rad områden såsom till exempel:

  • sjukvård och räddningsinsats
  • fordon och verkstad
  • skogs- och lantbruk
  • fastighet, el eller VA
  • miljö
  • andra språk

Kravbild

Körkort med lägst behörighet B. Inga kända hjärt- och kärlsjukdomar. Medlemmar i resursgruppen ska vara beredda på att arbeta utomhus i terräng under varierande förhållanden. Vissa fysiska tester kommer genomföras.

Övning och underhåll av kompetens 

Gruppen kommer initialt utbildas i grundläggande sjukvård, räddningsinsats och arbete under höjd beredskap. Årliga större samverkansövningar kommer genomföras tillsammans med löpande kompetenshöjande tillfällen.

Ekonomisk ersättning

Medlemmar i grupper bär ersättning enligt RIB-kollektivavtal. Försäkring finns via Räddningstjänsten/Region Gotland

Här gör du din ansökan

Frågor och mer information:

E-post: maja.allard@gotland.se