Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förlängd ansökningstid för särskilda uppdrag till kulturskapare

Publicerad 2022-12-02 08:35
För att stödja fria professionella kulturskapare har Region Gotland utlyst en ny omgång av särskilda uppdrag. Nu förlängs ansökningstiden till den 11 december. Syftet med utlysningen är att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland.
Utlysningen omfattar 20 särskilda uppdrag à 50 000 kronor inom alla konstarter.
 
 
Nytt datum då ansökan måste vara Region Gotland tillhanda är den 11 december 2022.
 
Kriterierna är att den sökande ska vara aktiv och verksam professionell kulturskapare, vara skriven på Gotland och ha möjlighet att visa arbetet på Gotland. Urvalet görs av medarbetare på kulturenheten i samarbete med samtliga kulturutvecklare. I urvalsprocessen vägs mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. Beslut tas senast den 20 december.