Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldar du ved i en panna eller braskamin?

Publicerad 2022-11-28 14:50
Felaktig eldningsteknik kan orsaka luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Något som varken är bra för luftkvaliteten, brandsäkerheten, hälsan eller grannsämjan.

Om du följer dessa råd så ger din eldning mindre hälsoskadliga utsläpp. Det är även bättre för klimatet och din plånbok, samt minskar risken för bränder.

Veden

Elda bara med ved i din vedpanna eller eldstad. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet. Det ger utsläpp av giftiga ämnen och är dessutom olagligt att elda eftersom det klassas som avfall.

Veden ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år.

Tändmedel

Tändmedel är bra för att få bra fart på elden och minimera utsläppen. Antingen kan du använda braständare eller fint huggna vedträn.

Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Det kan även bilda sotflagor som smutsar ner.

Använd inte tändvätska, det kan vara farligt ur brandsäkerhetssynpunkt och det genererar mer föroreningar.

God lufttillförsel

För att uppnå en god förbränning behöver lufttillförseln vara lagom stor. Följ skötselanvisningarna för din vedpanna eller eldstad.

När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden har kommit igång ordentligt efter några minuter kan du sänka lufttillförseln. Vid lagom lufttillförsel brinner brasan med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla.

Undvik pyreldning (att elda lågintensivt med väldigt låg lufttillförsel). Att elda på det sättet minskar verkningsgraden och orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar.

Kolla röken

Om du eldar rätt ska röken från skorstenen helst inte synas alls, förutom då det är kallt ute och kondens som ser ut som vit rök kan bildas. Om röken är gulaktig, svart eller grå är det tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar.

Om du vill byta eldningsutrustning

Eldningsutrustning har med tiden utvecklats när det gäller energieffektivitet och minskade utsläpp. Om du har en gammal vedpanna eller eldstad kan byte till modern utrustning vara ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att ändra uppvärmningsteknik för din fastighet.

Tänk på att det behövs en anmälan till miljö- och byggnämnden vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler.

Eldstad och rökkanal - anmälan installation - Region Gotland

Mer information

Kontakt

Region Gotlands enhet miljö- och hälsoskydd.

registrator-mbn@gotland.se