Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Detta innebär att den som vill sälja eller som redan säljer dessa produkter måste anmäla försäljningen till Region Gotland.

 

Produkterna kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt och finns i flera olika varumärken. Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Detta görs genom att fylla i blanketten nedan och som ska skickas till vår tillståndsmyndighet för alkohol och tobak på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Åldersgräns

  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria produkter.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Tillsyn

Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

Även polisen är tillsynsmyndighet över försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter vilket innebär att också polis kan göra oanmälda tillsynsbesök hos verksamheten.

Kontrollköp

Kontrollköp från Region Gotland kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som är över 18 år testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Region Gotland får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Regionen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.