Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på årets kulturpristagare Lennart Bäck. Foto: Anna Sundström

Årets kulturpris går till Lennart Bäck!

Publicerad 2022-11-23 10:35
Skådespelaren och artisten Lennart Bäck tilldelas Region Gotlands kulturpris 2022. I motiveringen står det bland annat: "Genom sin talang och sceniska gestaltningsförmåga har han framkallat tårar, skratt och stor igenkänning hos den gotländska teaterpubliken."
I motiveringen står bland annat att Lennart Bäck genom sin gestaltningsförmåga har framkallat tårar, skratt och stor igenkänning hos den gotländska teaterpubliken.
 
Beslutet fattades under regionstyrelsens sammanträde i dag den 23 november. Region Gotlands motivering lyder:
 
”Gotlands enda heltidsanställda skådespelare har varit verksam i det gotländska teaterlivet i 40 år. Som skådespelare var han tidigt engagerad i den fria teatergruppen Bryggeriteatern – som så småningom blev Länsteatern på Gotland. Bland roller som kan nämnas är dubbelrollen som pastor Tartuffe och madame Pernelle i Molières ”Tartuffe” samt gestaltning av Lars Gullin i ”Ljus. Gullin”. Som sångare har han genom åren framträtt i grupperna Bäck Group samt i Bacchi Bröder. Genom sin talang och sceniska gestaltningsförmåga har han framkallat tårar, skratt och stor igenkänning hos den gotländska teaterpubliken. Tack Lennart Bäck för lång och trogen tjänst.”
 
– Lennart Bäcks namn har varit lika ständigt bland de nominerade över åren som hans bidrag till det gotländska kulturlivet. Det känns väldigt roligt att äntligen få tilldela honom Region Gotlands kulturpris för en i sanning bestående kulturgärning, säger Oscar Lindster, ordförande i kultur- och fritidsberedningen. 
Priset, som är 25 000 kronor samt ett diplom, delas ut på regionfullmäktige den 12 december 2022. 
 
Bakgrund
Sedan 1962 har kulturpriset delats ut på Gotland. Många nomineras under flera år innan de väljs och blir pristagare. Priset ska delas ut till person eller förening som ”för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.”