Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållplats Vibble påverkas av vägarbete

Publicerad 2022-11-21 13:15
Busskuren vid hållplatsen Vibble kommer att vara avstängd från och med 24 november till och med till och med 1 december.

När du väntar på bussen, stå vid det orangemarkerade området på kartan nedan, som ligger cirka 25 meter norr om busskuren. Vänligen respektera avspärrningarna kring busskuren och parkeringen, de finns där för din och andras säkerhet.

Avspärrningen beror på att fastighetsägaren lägger ny vägbeläggning runt busskuren, för att rusta upp den.

Beroende på vädret och andra omständigheter kan arbetet flyttas eller förlängas med några dagar. I sådant fall kommer denna artikel att uppdateras, så håll koll på gotland.se/kollektivtrafiken.

Kartan visar var du ska stå och vilket område som är avspärrat.
Orange cirkel = Här ska du stå.
Blåmarkerat område = Här är det avspärrat.