Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållplats Vibble påverkas av vägarbete

Publicerad 2022-11-30 14:00
Busskuren vid hållplatsen Vibble kommer att vara tidvis avstängd under de närmaste veckorna.

När området kring busskuren är avspärrat ska du stå vid det orangemarkerade området på kartan nedan, när du väntar på bussen. Den tillfälliga väntzonen ligger cirka 25 meter norr om busskuren. Vänligen respektera avspärrningarna kring busskuren och parkeringen, de finns där för din och andras säkerhet.

Avspärrningen beror på att fastighetsägaren lägger ny vägbeläggning runt busskuren, för att rusta upp den.

Beroende på vädret och andra omständigheter går det inte att säga exakt vilka dagar som arbetet kommer att ske. I sådant fall kommer denna artikel att uppdateras, så håll koll på gotland.se/kollektivtrafiken.

Kartan visar var du ska stå och vilket område som är avspärrat.
Orange cirkel = Här ska du stå.
Blåmarkerat område = Här är det avspärrat.