Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snöröjningen i full gång

Publicerad 2022-11-21 11:00
Det har snöat en hel del på Gotland de senaste dygnen. Snöröjning pågår - här finns information om hur och när vägarna ska snöröjas och halkbekämpas.
Det har kommit mycket snö på kort tid. Region Gotland, som ansvarar för gator och vägar i våra tätorter, och trafikverket som ansvarar för vägar mellan tätorterna, är i full gång och snöröjer.