Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

I dag börjar tobaksfria veckan

Publicerad 2022-11-21 09:15
Den nationella tobaksfria veckan uppmärksammas vecka 47 varje år.

Den tobaksfria veckan, som är en del i det nationella arbetet med Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025, pågår i år mellan den 21 och 27 november.

Inom Region Gotland väljer vi i år att fokusera lite mer på rökfria utemiljöer.

Tobakslagen från 2019 innebär att det råder rökförbud på fler platser än tidigare. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

Var är det förbjudet att röka?

  • på uteserveringar utanför till exempel restauranger och kaféer
  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser och taxizoner
  • inhägnade idrottsanläggningar utomhus
  • lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård

Om man besväras av rökning ska man i första hand kontakta den som är ansvarig för verksamheten eller platsen. De är ansvariga för att se till att ingen bryter mot lagen på deras område.

Om det inte hjälper kan man lämna klagomål till Region Gotland. Vi har tillsynsansvar för att verksamheterna ska följa lagstiftningen. Använd vår e-tjänst för att lämna in ditt klagomål:

Gällande rökfria miljöer på uteserveringar med serveringstillstånd är det tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak som utövar tillsynen.

Läs mer om rökfria miljöer

Mer information

Om du vill bli nikotinfri så tipsar vi förstås gärna om var du kan få hjälp.

Här finns stöd att få om du vill sluta röka eller snusa:

  • din vårdcentral
  • hälsosjuksköterskemottagningen på telefon 0498-26 90 20 eller boka via 1177
  • www.slutarokalinjen.se eller ring 020-84 00 00

Du kan också läsa mer på 1177, se länkar här nedan:

https://www.1177.se/liv--halsa/tobak-och-alkohol/hjalp-att-sluta-roka/Länk till annan webbplats.

https://www.1177.se/liv--halsa/tobak-och-alkohol/hjalp-att-sluta-snusa/