Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SMHI varnar för kraftigt snöfall över Gotland

Publicerad 2022-11-18 13:13
Under lördagsdygnet den 19 november utfärdar SMHI så kallad gul varning för Gotland med risk för snöfall med upp emot 5 - 10 cm snö.

Hur påverkar det mig?

  • Snöfallet kan orsaka trafikstörningar med halka, snömodd, dålig sikt och snörök
  • Begränsad framkomlighet på vägar som inte hunnits snöröjas eller på grund av trafikolyckor
  • Risk för förseningar inom buss- och flygtrafiken samt inställda turer

Hur rör sig snöfallet?

Snöfallet rör sig in från öster. Det börjar i söder och sprider sig norrut under dagen. Snöfallet väntas vara som kraftigast under lördag förmiddag och mattas av under lördagskvällen. 

Närmast kusten kan det förekomma inslag av regn som kan ge isiga vägar.