Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spara el – vilka åtgärder gör skillnad?

Publicerad 2022-11-17 10:24
Inbjudan till Digital energiträff den 21 november klockan 18.00.
Varför ser energiläget ut som det gör, hur kommer elpriserna att utvecklas framöver – och vilka är de bästa sätten att skydda sig mot höga elräkningar?

Lyssna till Energicentrum Gotland och GEAB, ställ frågor, ta del av tips och råd kring åtgärder som gör skillnad. 

Syftet med energiträffarna är att skapa ökad klarhet i vad som sker och även se på vad var och en av oss enskilt kan göra. Om vi hjälps åt att spara el, så får vi ett bättre läge i vinter. Varje kilowattimme räknas.

Mejla energicentrum@gotland.se så får du en länk till den digitala träffen när det närmar sig.

Varmt välkommen att delta!