Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 november 2022

Publicerad 2022-11-16 14:58
Hälso- och sjukvårdsnämnden avhandlade på dagens sammanträde bland annat verksamhetsplan och budget för 2023 samt handlingsplan riktvärde listning för läkare i primärvården.