Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållplatserna Othemarsgatan och Häggvägen i Visby trafikeras inte vecka 48

Publicerad 2022-11-16 07:52
Hållplatserna Othemarsgatan och Häggvägen i Visby är tillfälligt avstängda 28 november-2 december. Detta påverkar busslinjerna 3, 22 och 41.
  • Du som ska resa med linje 3 hänvisar vi till hållplats Willys/Posten.
  • Du som ska resa med linje 22 eller 41 hänvisar vi till hållplatserna Havdervägen eller Lönnvägen (på Follingboväg).

Avstängningen beror på byte av en vattenledning under Endreväg. Linje 3 kommer att ledas om längs med Bingebygatan och linje 22 och 41 kommer att ledas om längs med Follingboväg.