Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tänk på detta under nationella toalettdagen

Publicerad 2022-11-15 10:32
På lördag 19 november är det Internationella toalettdagen instiftat av FN.
Det är en dag för att bryta tabun, prata om toaletter och uppmärksamma de människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige fokuserar vi nu dessutom på vad vi inte vill ha ner i avloppen. Man ska ju bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

Många tvingas utföra sina behov ute i naturen utan något som helst skydd mot djur eller väder. Ofta far kvinnor särskilt illa utan toalett då risken för sexuella övergrepp är stor. UNHCR arbetar särskilt för att kvinnor ska kunna gå på toaletter i säkerhet och ha möjligheten att sköta sin hygien ordentligt, även på arbetsplatser och skolor.

Internationella toalettdagen stiftades av World Toilet Organization 2001. Sedan 24 juli 2013 är det en FN-dag av UN Water, FNs sanitetsorgan med slogan: ”Sanitet för alla”. Anledningen bakom var att uppmärksamma hur viktigt det är att ha en toalett, men också vill man uppmärksamma att så många saknar toalett.

I Sverige fokuserar vi nu dessutom på vad vi inte vill ha ner i avloppen. Man ska ju bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Vi kastar allt möjligt annat i toaletterna vilket är ett stort problem – baby wipes (tvättservetter), tops, plackers med mera. Detta rens samlas upp, och det är mycket rens som kommer till avloppsreningsverket på ön – faktiskt cirka hela 100 ton.

Visste du att...

...ett gram mänskligt avfall innehåller en miljon bakterier.

...två miljarder människor i världen saknar toaletter.

...varje dag dör nästan 1 000 barn av diarrésjukdomar orsakat av förorenat vatten.

Målet för FN:s arbete är att alla ska år 2030 ha tillgång till Clean Water and Sanitation.