Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelscentralen stängd tisdag 22 november

Hjälpmedelscentralen håller stängt tisdag den 22:a november p.g.a. inventering. Detta gäller både besök och vår telefontid.