Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Familj promenerar på en sandstrand.

Gotlands befolkning fortsätter att öka

Publicerad 2022-11-11 13:53
Nu har Statistiska Centralbyrån, SCB, presenterat befolkningssiffrorna per den sista september. Vid den tidpunkten var vi 61 205 personer folkbokförda på Gotland. Det betyder att befolkningen ökat med 204 personer vilket motsvarar en ökning på 0,3 procent.

Riket har under samma period ökat befolkningen med 56 343 personer, vilket motsvarar en ökning med 0,5 procent.

Nya befolkningssiffror från SCB kommer vid ett flertal tillfällen under ett år. Två tidpunkter är extra viktiga för kommuner och regioner. I början av december presenteras hur stor befolkningen var den 1 november, vilket har betydelse för utjämningssystemet. I början av februari kommer siffran från den 31 december, och det är det antalet som sedan används i befolkningsstatistiken.