Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skakigt på energimarknaden – hur ser vi till att Gotland står stadigt?

Publicerad 2022-11-11 09:49
Sverige befinner sig, liksom övriga Europa, i ett ansträngt läge när det gäller energiförsörjning. Något som gör att 2022 års upplaga av Gotlands Energidialog är mer aktuell än någonsin.

Temat för årets energidialog, den 11 november, är ”Skakigt på energimarknaden – hur ser vi till att Gotland står stadigt?”  Under dialogen lyftes bland annat omvärldsbevakning och lokala exempel.

– Det här är det tillfället på året som förtroendevalda, företagare, organisationer, allmänhet och andra intressenter verkligen tillsammans kan ta ett bredare grepp om energiomställningsfrågorna och vända och vrida på vilka konkreta åtgärder som behövs för att komma framåt. I år, när vi till skillnad från förra året, kan ses fysiskt har vi kunnat lägga ännu större fokus på dialog, säger Patrick Dahl, verksamhetsledare på Energicentrum.

– Situationen som råder i Europa visar oss hur viktigt det är att Gotland utvecklar ett robust och flexibelt energisystem. Som utsedd Energipilot för Sverige kan vi ta stora kliv, först. Här har dialogmötet kunnat bidra till att få saker och ting att hända, fortsätter Patrick Dahl.

- Vi har ett ansträngt läge när det gäller energiförsörjning, både här i Sverige och i övriga Europa. Det gör att 2022 års upplaga av Gotlands Energidialog känns mer aktuell än någonsin. Oro för höga elpriser är något som diskuteras vid vart och vartannat fikabord just nu. Men kanske kan det tuffa läge som vi befinner oss i just nu påskynda energieffektiviseringen och öka den lokala energi-produktionen. Med Energidialogen vill vi fokusera på länets framtida utveckling och bidra till den viktiga energi- och klimatomställningen, säger länsråd Anneli Bergholm Söder.

Gotlands Energidialog arrangeras av Energicentrum Gotland, som är en del av Region Gotland, och Länsstyrelsen Gotland.

 

Vad gör Region Gotland för att uppnå en minskad energiförbrukning?

- Regionens förvaltningar gör ett bra arbete med att hitta åtgärder för att redan nu minska energiförbrukningen. Att göra bra och medvetna val gör skillnad både nu och under en tuffare vintersäsong. En hel del åtgärder för att spara el har under tidigare år införts som är till stor nytta nu. För att uppnå en minskad energiförbrukning behöver vi alla tänka till och ändra vårt beteende, det spelar lika stor roll vad vi gör hemma som vad vi bidrar med på jobbet, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Region Gotland kommer att följa den rekommendation som EU tagit fram, att alla medlemsländer ska spara 5 procent av sin energiförbrukning under tiden 1 december – 31 mars 2023. Regionens verksamheter uppmanas att, där det är möjligt, minska energiförbrukningen med 10 procent. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram mätpunkter som gör att detta kan följas upp.

Utöver de generella spara el-åtgärderna kommer ingen extra- eller stämningsbelysning/julbelysning att finnas i regionens lokaler. Undantaget är barnavdelningen på Visby lasarett och olika boenden inom socialförvaltningens verksamheter, till exempel äldreboenden.

Teknikförvaltningen har bland annat fått i uppdrag att efter hand byta till LED-lampor och genomföra en översyn av gatubelysningen för att minska energiförbrukningen, till exempel justering av tänd- och släcktider.

Inom skolverksamheten kommer elever att ges kunskaper om energiförsörjning, vikten av att spara el och vad man själv kan göra.

I regionens kontorslokaler på Visborg ska teknikförvaltningen se över vilka ytterligare energiåtgärder som kan genomföras.

Beslut har också fattats att föreningar som bedriver idrotts- och kulturverksamhet samt har samlingslokal/bygdegård, kan söka stöd för sina elkostnader och bidrag till energieffektivisering.