Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland ger tio kulturaktörer uppdrag att jobba med hälsofrämjande insatser

Som en del av Region Gotlands stödpaket Kultur och hälsa, utlystes i början av hösten ett antal särskilda uppdrag till fria kulturskapare i syfte att genomföra hälsofrämjande insatser inom skola, vård och omsorg. Nu är det klart vilka tio aktörer som tilldelas uppdragen.
De beviljade projekten riktar sig bland annat till personal som jobbar med barn med särskilda behov, unga som drabbats av eller löper risk för psykisk ohälsa, personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer, äldre samt personer drabbade av långvarig stress, trauma eller depression.
 
 
Projekten ska vara genomförda och redovisade senast den 31 december 2023.

Matchning mellan projekt och verksamhet

Projekten kommer nu att matchas med verksamheter som arbetar med de tilltänka målgrupperna.
 
Är du intresserad av att veta mer om respektive insats? Arbetar du inom en verksamhet som möter barn, unga och äldre som kan bli mottagare för något av de tilldelade uppdragen?
 
Kontakta projektledare Emelie Appelholm-Bergbohm via 073-765 84 05 eller emelie.appelholm-bergbohm@gotland.se för matchning och mer information.
 

Läs mer om kultur och hälsa-projektet och stödpaketet här.