Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialdemokraterna och Moderaterna har tagit beslut om en gemensam överenskommelse

Publicerad 2022-11-09 16:30
Den nya politiska majoriteten på Gotland, Socialdemokraterna och Moderaterna, har idag tagit beslut om en gemensam överenskommelse för de kommande fyra åren.

Den gemensamma överenskommelsen visar på vilken inriktning och gemensamma frågeområden man har bestämt sig för att driva tillsammans. Rubriken för överenskommelsen är ”Gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland”.

Överenskommelsen omfattar också underrubriker som Vi bygger Gotland, Hela Gotland ska leva, En trygg välfärd för alla, Medarbetarfokus och kompetensförsörjning, Skyndsam omställning för en hållbar utveckling, Samverkan för ett stärkt näringsliv och en växande arbetsmarknad samt Ett rikt kultur- och fritidsliv.