Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sävehuset. Foto: Mikael Marmont

Välkommen på öppet hus inför gymnasievalet

Publicerad 2022-11-09 09:34
Onsdagen den 23 november är elever som ska välja till gymnasiet och deras vårdnadshavare välkomna att besöka Wisbygymnasiet och Wisbygymnasiet Gymnasiesärskola, för att få reda på mer om skolan och våra utbildningar.
  • TID klockan 17.00-20.00
  • PLATS Sävehuset, Sävesväg 10, Visby

På plats denna kväll finns våra elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och många andra som kommer att svara på alla dina frågor och funderingar inför gymnasievalet. Fika och lättare förtäring finns att köpa i skolans café under kvällen.

Wisbygymnasiet har ett rikt utbildningsutbud med hela 16 olika nationella program, ett riksrekryterande program och fyra individuella program samt kurser inom språk, humaniora, teknik, juridik, psykologi, naturvetenskap, konstnärligt skapande, media, turism, motorer, mat, IT, försäljning, lantbruk, husbyggnad, omvårdnad, sjöfart och mycket mer.

Hos oss får du ingå i ett spännande, kreativt sammanhang, delta i internationella projekt och genomföra uppdrag mot kund. 

Länk till Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet Gymnasiesärskola erbjuder tre av de nio nationella programmen samt det individuella programmet. 

Länk till gymnasiesärskolan