Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur läser jag tidtabellen?

Bilden nedan förklarar hur du läser tidtabellen. När du letar efter din resa är det viktigt att tänka på om resdagen är en vardag eller en helgdag. Tidtabellen av de linjer som trafikerar alla dagar är uppdelad i vardagstrafik och helgtrafik.

Ladda ned bilden som pdf.

 

Följande beteckningar används genomgående i busstidtabellerna. Övriga anmärkningar se respektive tidtabell.

| Bussen går annan väg
x Bussen går denna väg och stannar vid behov för på- och avstigning
a Bussen stannar på begäran bara för avstigning
M-F Helgfri måndag till fredag
L-S Lördag, sön- och helgdag
L Lördag
S Sön- och helgdag

 

Angivna klockslag vid hållplatserna anger tidigaste passertid.