Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gå i skola utomlands

Om ditt barn ska vara en längre period utomlands eller gå på en skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver göra.

Om du vill att ditt barn ska vara utomlands under en längre period behöver du prata med rektor på ditt barns skola om det - om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i den svenska skolan. 

Det går i vissa fall att få med sig sin skolpeng/programpeng vid studier utomlands. För att få det måste flera olika kriterier uppfyllas. Till exempel måste eleven vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden utomlands och skolan i utlandet ska vara godkänd som svensk utlandsskola av Skolverket.

Läs mer om  riktlinjer för medflyttning av skolpeng/programpeng i riktlinjerna genom att klicka på länk nedan. Där hittar du även länk till ansökningsblanketten.