§ 229 Ordförandens tack för uppvaktningen på 60-årsdagen

Utskrivet från: http://gotland.se/11611
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 229
Ordförandens tack för uppvaktningen på 60-årsdagen

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren riktar ett stort tack till alla för uppvaktningen på hans 60-årsdag.

Register