§ 244 Ansökan om anslag till Gotlands läns hushållningssällskap 2004

Utskrivet från: http://gotland.se/11609
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

KS § 244
Ansökan om anslag till Gotlands läns hushållningssällskap 2004

AU § 190
KS 2003/0220-04
- Gotlands läns hushållningssällskap 2003-05-02
Gotlands läns hushållningssällskap som är en fristående kunskapsorganisation har ansökt om 400 000 kr i bidrag för 2004.

Anm: Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen (1998-11-10, § 370) ska hushållningssällskapet erhålla 400 000 kr i bidrag under åren 1999-2005.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands läns hushållningssällskap beviljas 400 000 kr i bidrag för 2004.

Register