§ 236 Kommunalt partistöd 2004

Utskrivet från: http://gotland.se/11607
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 236
Kommunalt partistöd 2004

AU § 236
Ordföranden har under budgetberedningen föreslagit att anslaget för kommunalt partistöd och bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska vara oförändrat för 2004 och därmed uppgå till 4 998 127 kr.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska motsvara 10 % av partistödet. Bidrag utgår i form av grundstöd (40 % av anslaget), som fördelas efter antal mandat för moderpartiet i kommunfullmäktige och projektstöd (60 %).

Den fastställda regeln för beräkningsgrunderna (Kf § 392, 1992) har i praktiken använts som ett övre tak och sedan 1992 har partistödet minskat med -17 %, vilket även bidraget för ungdomsorganisationer gjort. Differensen uppgår nu till ca 1 mnkr. För 2003 beslöts att anslaget för partistöd, på grund av ramnedskärning, skulle minskas med 320 000 kr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • För 2004 föreslås det kommunala partistödet vara oförändrat mot 2003 och utgå med 4 998 127 kr. Bidrag till de politiska partierna och deras ungdomsorganisationer fördelas enligt fastställda regler.

Register