Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-10-26 16:01
I dag, den 26 oktober, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat delårsrapport 2, strategisk plan och budget 2023-2025, föreningsstöd med anledningen av ökade elkostnader, förstudie ishall, remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden, Almedalsveckan 2023, ansökningar om medel för regionala utvecklingsåtgärder.


Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/116002


Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 51 ärenden.