Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på utbildning om antidecubitusmadrasser

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor. Anmälan krävs, se bifogad inbjudan.