Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 42)

Publicerad 2022-10-24 13:52
Under vecka 42 diagnosticerades 5 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med föregående vecka då 8 fall konstaterades, men eftersom det enbart är personal, brukare samt patienter som ingår i statistiken är mörkertalet stort.
På Visby lasarett vårdas idag en patient med covid-19 på vårdavdelning. Patienten behöver vård av annan orsak men har även covid-19. Totalt har 81 personer avlidit på Gotland relaterat till pandemin. 
 

Länkar till mer information

folkhälsomyndigheten sida finns nationell statistik 
om covid-19,
gotland.se/covidvaccin och på 1177.se hittar du mer information om vaccinrekommendationer för olika grupper.
Uppdaterade öppettider för mottagningarna samt adresser finns på gotland.se/dropinvaccination