Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ortnamnsförteckning

 

Ortnamn, trafikeras av linjenummer:

 • Ala 11, 13
 • Alskog 11, 13
 • Alva 10, 11, 12
 • Ardre 11, 13
 • Atlingbo 12
 • Bjärges 11
 • Boge 22
 • Bro 20
 • Bunge 20
 • Burgsvik 10, 11, 12
 • Buttle 11
 • Bäl 22, 24
 • Dalhem 41
 • Ekeby 41
 • Endre 41
 • Eskelhem 51
 • Etelhem 11
 • Fardhem 10
 • Fidenäs 10, 11, 12
 • Fole (Krampebro) 22
 • Follingbo 11
 • Fröjel 32
 • Fårö 20 (endast sommar)
 • Fårösund 20
 • Gammelgarn 41
 • Ganthem 41
 • Garda 11, 13
 • Gothem 24 (ej sommar)
 • Grötlingbo 10, 11, 12
 • Hablingbo 32
 • Hangvar 61
 • Havdhem 10, 11, 12, 32
 • Hejde 12
 • Hejdeby 22
 • Hemse 10, 11, 12
 • Hörsne 41 (ej sommar)
 • Ire 61
 • Isums 12
 • Kappelshamn 61
 • Katthammarsvik 41
 • Klintehamn 10, 32, 51
 • Kräklingbo 41
 • Larsarve, Källunge 22
 • Levide 10
 • Linde 12
 • Ljugarn 11, 13
 • Lojsta 12
 • Lummelunda 61
 • Lye 11
 • Lärbro 20, 22, 61
 • Othem 20
 • Roma 11, 13
 • Rute 20
 • Sanda 51
 • Silte 32
 • Sjonhem 11, 13
 • Slite 20, 22
 • Sproge 32
 • Stenkumla 51
 • Stenkyrka 61
 • Stånga 11
 • Tingstäde 20
 • Tofta 10
 • Träkumla 12
 • Vall 12
 • Vamlingbo 11 (endast sommar)
 • Vibble 10
 • Vänge 11
 • Väskinde 62
 • Västergarn 10
 • Väte 12
 • Östergarn 41