Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Mari Bergström. Foto: Gustav Schandl

Mari är Årets tjänsteman: "Jag kan knappt tro att det är sant"

Publicerad 2022-10-21 13:51
Mari Bergström, enhetschef inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, fick på Företagardagen ta emot priset Årets Tjänsteman.

Hur känns det?

- Det känns så fantastiskt, det pirrar fortfarande av glädje i kroppen, jag kan knappt tro att det är sant.
 

Vad har du gjort för att bli en så bra tjänsteman (tjänsteperson)? 

- Tidigare regionchefen Bo Dahlöf sa på en chefsträff för 15-20 år sedan att "man ska ha ordning i sitt fögderi", det har jag alltid försökt att ha. Jag har dessutom gillat mitt jobb, längtat dit på måndagar, sett min enhets arbete som viktigt, vi gör skillnad, och jag älskar mina medarbetare, jag gör verkligen det.
 
 
Priset, som delas ut av Tillväxt Gotland, går enligt kriterierna till ”en tjänsteman i offentlig sektor som utmärkt sig genom ett gott bemötande. En person som är lättillgänglig för medborgare och som utmärker sig genom kunnighet och är professionell i sin yrkesroll”.
 
 
Mari Bergström var en av tre nominerade till priset. De andra två, även de från Region Gotland, var landsbygdsstrateg Malena Bendelin och analytiker Erik Bäckström, regionstyrelseförvaltningen.
 

Tillväxt Gotlands motivering: Årets Tjänsteman - Mari Bergström:

"En tydlig, ambitiös, prestigelös och uppskattad ledare som ser storheten i att samverka och samhandla för att på riktigt skapa effekter som gynnar hela Gotland. 
 
Hen ser helheten men också individens perspektiv.
Hen delar med sig av sin kompetens och jobbar för att hitta långsiktiga hållbara lösningar som gynnar alla som lever och bor här på Gotland. Som till exempel i projektet Alla behövs på Gotland som drivs av Tillväxt Gotland men i nära samarbete med Region Gotland, där personen ifråga är en nyckelperson och en av anledningarna till de goda resultat vi uppnått tillsammans.
 
DU behövs på Gotland!"