Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu finns chansen att utbilda dig till yrkesförare för persontransporter med buss

Publicerad 2022-10-21 09:28
I januari 2023 startar en yrkesförarutbildning med inriktning mot persontransporter med buss. Gotlands kollektivtrafik, Bivab och Gotlandsbuss önskar att många söker till denna utbildning eftersom det är brist på busschaufförer på Gotland. De bedömer att framtidsutsikterna är mycket goda att efter avslutad utbildning få arbete inom den allmänna kollektivtrafiken och skolskjutstrafiken.

Som en del i arbetet med det nya avtalet för Gotlands kollektivtrafik och att det behövs fler busschaufförer på Gotland, arrangerar Vuxenutbildningen en yrkesförarutbildning med inriktning mot persontransporter med buss.

Utbildningen startar den 16 januari 2023 och omfattar 500 gymnasiepoäng och pågår under 20 veckor. I utbildningen även ingår att man är på en arbetsplats och följer med i det dagliga arbetet.

Efter godkänd utbildning och att man genom teoretiskt och praktiskt kört upp och klarat Vägverkets krav får man körkortsbehörighet D och yrkesförarkompetensbevis för persontransporter och kan söka arbete som busschaufför.

Att arbeta som busschaufför innebär att till exempel köra flygbuss, färdtjänst, skolskjuts, kollektivtrafik eller turist- och beställningstrafik. Arbetet som busschaufför är ett ansvarsfullt serviceyrke. Man är företagets ansikte utåt där det är viktigt att kunna bemöta alla resenärer på ett positivt sätt.

Mer information om utbildningen hittar du på Vuxenutbildningens hemsida: https://www.gotland.se/bussforare