Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetet startar nu med kommande års Gotlands kollektivtrafik

Publicerad 2022-10-21 08:59
Gotlands kollektivtrafik och Buss i Väst AB (Bivab) har startat arbetet med att förverkliga det nya avtalet för Gotlands kollektivtrafiken inför de kommande åren. Avtalet innefattar all allmän kollektivtrafik och skolskjutstrafiken.

Sommaren 2023 löper nuvarande trafikavtal ut och Gotlands kollektivtrafik har efter upphandling tecknat avtal med Buss i Väst AB om genomförande mellan åren 2023 och sommaren 2033.  

- Det här är ett viktigt avtal för alla medborgare på Gotland och ger oss möjlighet att utveckla trafiken på ett sätt som gagnar samtliga intressenter säger Jyrki Vainio, chef för Gotlands kollektivtrafik.

- Bivab ser fram emot att förverkliga detta uppdrag och vi kommer att anlita Gotlandsbuss Ab som leverantör av tjänsterna. Detta gör att vi vid sidan om vår branschkunskap även får lokal kännedom och förankring säger Christer Pettersson, VD för Bivab.

Gotlandsbuss kommer att erbjuda de chaufförer som idag är anställda hos Bergkvarabuss fortsatt anställning men det finns behov att anställa ytterligare chaufförer. Gotlands kommunala vuxenutbildning kommer att arrangera utbildning till bussförare efter årsskiftet.