Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 19 oktober 2022

Publicerad 2022-10-19 13:09
På dagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att kostnadsfrihet ska gälla för vaccination mot kikhosta för gravida, månadsrapporten för september godkändes och nämnden beslutade att ställa sig bakom informationen och konsekvenserna av nya BT-systemet för läkare.