§ 241 Ansökan om bidrag för B7-spelen 2004

Utskrivet från: http://gotland.se/11597
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 241
Ansökan om bidrag för B7-spelen 2004

AU § 187
KS 2003/0312-71
- Gotlands idrottsförbund 2003-05-02
- Kultur- och fritidsnämnden 2003-06-17, § 99
Gotlands idrottsförbund har ansökt om 276 700 kr för att arrangera B7-spelen den 31 juli till den 2 augusti 2004. Tidigare har kommunen gett idrottsförbundet i uppdrag att genomföra arrangemanget och en organisation för detta har bildats och budget upprättats.

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat Gotlands idrottsförbund 50 000 kr till stöd för genomförandet av spelen. De överlämnar ”med tillstyrkan till kommunstyrelsen för beslut och kontakter med B7 om stöd därifrån”.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medel för genomförande av B7-spelen tas ur anslaget för Näringsliv, minus de 50 000 kr som kultur- och fritidsnämnden tidigare har beviljat.

Register