Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Varje sparad kilowattimme (kWh) räknas och gör skillnad

Publicerad 2022-10-18 11:32
Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd och Region Gotland arbetar med att ta fram en rad olika elbesparande åtgärder i alla verksamheter. Priset på el är högt och det finns även risk för att elen inte kommer att räcka vissa tider när det blir kallare.

Vi behöver därför ta ett solidariskt ansvar och vi kan alla tillsammans förbättra situationen genom att minska vår användning av el. Varje kilowattimme räknas och det som kan tyckas vara en liten åtgärd har betydelse för helheten.

Inom EU har det gjorts en överenskommelse om att alla medlemsländer ska minska sin elförbrukning med 5 procent och ytterligare 5 procent på frivillig bas. Överenskommelsen gäller mellan tiden 1 december 2022 och 31 mars 2023 i syfte att avlasta elnätet och minska risken för att elen inte räcker under vissa timmar i vinter.

- Att redan nu börja minska vår förbrukning av el och göra bra val kan göra skillnad både nu och under en tuffare vintersäsong. Det spelar lika stor roll vad vi gör hemma som vad vi bidrar med på jobbet, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

I torsdags fattade regiondirektör Peter Lindvall, efter diskussion och förankring i koncernledningen, ett antal beslut som regionens förvaltningschefer ställer sig bakom.

 • Region Gotland följer den överenskommelse som gjorts inom EU om minskad elförbrukning. Det innebär att under perioden 1 december 2022 till 31 mars 2023 gäller följande mål:
  • Elförbrukningen ska minskas med minst 5% men helst 10%.
  • Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning får i uppdrag att ta fram mätpunkter som gör att detta kan följas upp.
 • Ett informationspaket ska tas fram om vikten att spara el med direktiv till samtliga verksamheter, chefer och medarbetare inom regionen.
 • Ingen extra- eller stämningsbelysning (inklusive julbelysning) i Region Gotlands lokaler. Undantag är dygnet runt-verksamhet med boende, till exempel inom omsorgen och barnavdelningen på Visby lasarett.
 • Fastighetsförvaltningsavdelningen får i uppdrag att utreda möjligheten att korta ned tiden då ventilationsaggregat är i gång för kontorsverksamhet.
 • Fastighetsförvaltningsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med hyresvärden Vacse genomföra lämpliga elbesparande åtgärder i kontorslokalerna på Visborg.

Utöver ovan har varje förvaltning i uppdrag att arbeta fram åtgärder för att spara el i sina egna verksamheter. Inför det fortsatta arbetet gäller att:

 • åtgärder som kan få större påverkan på verksamhet eller medarbetare kräver ett förberedande arbete före beslut.
 • åtgärder som får påverkan i det gotländska samhället kräver politiska beslut, vilka fattas av respektive nämnd.

Region Gotlands Energicentrum har rådgivning och tips på vad alla kan göra för att spara el. Läs mer på www.gotland.se/energi