Kontakt

Karin Alvinge

Leg. psykolog och PTP-studierektor
e-post: karin.alvinge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Praktisk tjänstgöring för psykologer

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) är ett obligatoriskt steg mot att bli legitimerad psykolog. Här finns information om att göra PTP på Gotland.

Under din PTP påbörjar du din utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa dina kunskaper från utbildningen i praktiken. Vi vill säkerställa att du får så goda förutsättningar som möjligt för detta.

PTP-året är legitimationsgrundande och ska ge övning och fördjupade färdigheter i yrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Samtidigt som PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar under regelbunden handledning, deltar alla PTP-psykologer i vårt PTP-program.

När PTP-året är slut kan Region Gotland ofta erbjuda en tjänst som legitimerad psykolog. Så välkommen till Gotland för att göra din PTP!

Syfte och målsättning

Som utgångspunkt för hur en PTP-tjänstgöring ska vara utformad finns Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOFS 2008:34). Dessa föreskrifter är bindande. Utöver det har Region Gotland också som målsättning att följa de rekommendationer som finns i PTP-handboken, en nationell handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer, för att du som PTP-psykolog ska kunna tillgodogöra dig PTP-året och utvecklas i din yrkesroll så bra som möjligt.

Handledning och utbildning

Region Gotland följer Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller handledning och handledarnas kompetens. På flera enheter inom Region Gotland erbjuder man dessutom ytterligare handledning, t ex den ordinarie handledning som övrig personal oftast har eller andra psykologer på enheten som engageras som extra handledare kring vissa metoder eller vissa moment i ditt arbete.

Förutom föreläsningarna inom ramen för PTP-programmet finns det ofta goda förutsättningar för dig som PTP-psykolog att delta i andra utbildningsinsatser inom Region Gotland.

PTP-programmets innehåll

PTP-programmet i Region Gotland är förlagda till 1-2 förmiddagar i månaden. Veckodagarna skiljer sig åt för att minska risken att det krockar med stående mötestider, som t ex behandlingskonferenser, i de olika verksamheterna PTP-psykologerna arbetar i. Uppehåll för sommar och julledighet. Eftersom PTP-psykologer börjar vid olika tidpunkter på året är programmet löpande och PTP-gruppen förändras efter hand. PTP-programmet består av följande fyra olika huvudaktiviteter som återkommer regelbundet under terminerna:

Studiebesök och föreläsningar

PTP-programmet har flera studiebesök och föreläsningstillfällen under ett år. Det kan vara psykologer i Region Gotland som föreläser om olika yrkesrelevanta ämnen eller håller i studiebesök där de berättar om sin verksamhet.

Reflektionsträffar i PTP-gruppen

Reflektionsträffar är tillfällen för PTP-psykologerna att dela både erfarenheter och kunskaper och kan användas både till att samtala om hur man har det på sina respektive PTP-tjänster och om olika ämnen och teman som gruppen bestämmer i förväg. Syftet med träffarna är också att bygga upp ett internt nätverk för PTP-psykologerna.

PTP-handledarträffar

PTP-programmet tillhandahåller även utbildning och träffar för PTP-handledare inom regionen.

Programmet är kostnadsfritt och hålls ihop av studierektor som också ger råd och stöd under året till både PTP-psykologer, PTP-handledare och chefer.

Övrigt

Då målet med programmet även är att bidra till en god och jämn kvalitet av PTP-tjänsterna i hela regionen arbetar studierektorn kontinuerligt med kvalitetssäkring och utveckling av PTP-tjänsterna och programmet. PTP-programmet finns ibland med på psykologmässor, både för att marknadsföra Region Gotlands arbete med PTP-tjänster och att kunna föra en dialog med studenter om deras kommande önskemål och behov.

Fler och fler utlandsutbildade psykologer, både inom och utanför EU, söker PTP-tjänster hos oss, vilket vi tycker är roligt. Några behöver komplettera sin utbildning inför start av PTP. Socialstyrelsen bedömer grundutbildningen och ger sedan kompletteringskrav till psykologen. Vänd dig gärna till studierektorn för råd och stöd i denna fråga.