Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 41)

Publicerad 2022-10-17 13:57
Under vecka 41 diagnosticerades 8 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med föregående vecka då 13 fall konstaterades, men eftersom det enbart är personal, brukare samt patienter som ingår i statistiken är mörkertalet stort.
På Visby lasarett vårdas idag en patient med covid-19 på vårdavdelning, personen behöver vård av annan orsak men har dessutom covid-19. 
 
Totalt har 80 personer avlidit på Gotland relaterat till pandemin. Ökningen beror på en avstämning mot dödsorsaksregistret och gäller personer som avlidit tidigare. Inga nya dödsfall kopplade till covid-19 har rapporterats under vecka 41.
 

Höstens påfyllnadsdoser

Ingår du i en riskgrupp eller är över 65 år rekommenderas du en påfyllnadsdos mot covid-19 i höst. Friska och yngre har ofta ett bra skydd mot allvarlig sjukdom efter tre doser, men får ta en fjärde dos när det gått fyra månader sedan dos 3. Du som är över 50 år bör överväga att fylla på ditt vaccinskydd, eftersom risken för svår sjukdom ökar med stigande ålder. För dig som arbetar inom vård och omsorg, eller som har en nära anhörig med nedsatt immunförsvar är det också bra att ta en påfyllnadsdos i höst.

Länkar till mer information
www.gotland.se/covidvaccin och på 1177.se hittar du mer information om rekommendationer för olika grupper. Uppdaterade öppettider för mottagningarna samt adresser finns på gotland.se/dropinvaccination