Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanfattning från regionfullmäktige

Publicerad 2022-10-17 13:51
I dag har regionfullmäktige på Gotland haft sitt första möte för den här mandatperioden, 2022-2026. Bland annat valdes nya presidier till fullmäktige och regionstyrelsen och även vilka personer som blir regionråd.

Under mandatperioden 2022-2026 kommer regionfullmäktiges presidium att se ut så här:

Ordförande blir Inger Harlevi (M), 1:e vice ordförande blir Christer Engelhardt (S) och 2:e vice ordförande blir Gunnel Lindby (C).

Regionfullmäktige har sammanlagt 71 ledamöter och de direktvaldes i och med kommunalvalet den 11 september.

Fullmäktige har i dag även valt vilka som ska sitta i regionstyrelsen. Det är den styrelse som förbereder alla ärenden som ska avgöras av regionfullmäktige, till exempel regionens budget. Där blir Meit Fohlin (S) ordförande. Hon är den som ska leda den politiska majoritetens arbete under denna mandatperiod. Den nya politiska majoriteten på Gotland utgörs av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Regionstyrelsens nya presidium ser ut så här:

Ordförande: Meit Fohlin (S) 1:e vice ordförande: Andreas Unger (M) 2:e vice ordförande: Eva Nypelius (C)

Regionstyrelsens 15 ledamöter:

S Meit Fohlin

S Filip Reinhag

S Aino Friberg Hansson

S Thomas Karlström

S Oscar Lindster

M Andreas Unger

M Sara Vilhelmsson

M Mariette Nicander

C Eva Nypelius

C Johan Malmros

C Eva Ahlin

KD Johan Asplund

V Saga Carlgren

MP Jennifer Medin

SD Lars Engelbrektsson

Regionråden är de politiker som arbetar och får lön från Region Gotland. Alla andra politiker sysslar med politik på sin fritid. På Gotland finns nu följande tio regionråd, som jobbar hel- eller deltid. 

Regionråd

S Meit Fohlin 100 %

S Filip Reinhag 50 %

S Thomas Karlström 60 %

S Oscar Lindster 40 %

M Andreas Unger 50 %

M Sara Vilhelmsson 50 %

M Mariette Nicander 50 %

Regionråd i opposition

C Eva Nypelius 75 %

C Johan Malmros 50 %

V Saga Carlgren 50 %

Valet av ordföranden och ledamöter till övriga politiska nämnder kommer att ske under regionfullmäktiges möte den 12 december och de tillträder därför först efter årsskiftet.