Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du en av 1 200 gotlänningar som fått Region Gotlands medborgarundersökning?

Publicerad 2022-10-13 12:58
Då har du en viktig roll i regionens utvecklingsarbete framöver. Kom ihåg att svara på enkäten om du inte redan har gjort det. Sista svarsdag är 3 november om du svarar digitalt och 31 oktober om du skickar in pappersversionen.
Medborgarundersökningen genomförs i samarbete med statistikmyndigheten SCB och frågorna handlar bland annat om hur man som gotlänning uppfattar sina möjligheter till arbete och utbildning, inflytande och hur trygg man känner sig. Det handlar även om hur man bedömer kommunens tjänster, service och bemötande när det gäller skola, äldreomsorg, gator och vägar, renhållning och möjligheter till idrotts- och fritidsliv.
 
– Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för Region Gotlands arbete, så får du frågan – delta gärna, säger Marina Ljungman, koncerncontroller på Region Gotland.
 
Enkäten skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda gotlänningar i början av hösten.