Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukhusledningen förstärks – ny sjukhuschef rekryteras

Publicerad 2022-10-05 12:59
Visby lasarett står för inför flera stora och spännande utmaningar, till exempel uppbyggnad av PCI verksamhet, omställning god och nära vård, implementering av kunskapsstyrning, övertagande av njurverksamheten, kompetensförsörjningsfrågor med mera. Uppdraget för sjukhuschefen och för verksamhetscheferna är omfattande, vilket både påverkar arbetsmiljön negativt och begränsar den samlade utvecklingskraften.
- Sjukhusledningen har under en tid diskuterat och föreslagit att en roll som biträdande sjukhuschef borde införas och jag stödjer deras tankar kring att det skulle bidra till att stärka ledningens arbete framåt, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
Och hon fortsätter:
- I samband med denna förändring så har Cathrine Malmqvist sett möjligheten att efter cirka nio år i sin roll kliva av som sjukhuschef och istället avsluta sin yrkesverksamma bana som biträdande. En mycket bra lösning där jag ser att vi får behålla Cathrines kompetens och långa erfarenhet, samtidigt som vi fyller på med ny kraft. En lösning som ger framtida chef bra förutsättningar och som skapar kontinuitet.
 
Cathrine Malmqvist tycker att det känns bra med den här lösningen.
- Det känns som ett bra tillfälle att göra så här och jag att på så sätt kan bidra med värde för verksamheten och den nya sjukhuschefen när hen är på plats. 
 
Nästa steg är nu att ta fram rollbeskrivningar, genomföra riskanalyser och samverka. Rekrytering beräknas starta under hösten.