§ 239 Utvärdering av balanserat styrkort för kommunstyrelsen

Utskrivet från: http://gotland.se/11583
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 239
Utvärdering av balanserat styrkort för kommunstyrelsen

Au § 185
Ledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utarbetat förslag till anpassat balanserat styrkort kallat ”provstyrkort 2003”. Det har även tagits fram ett förslag till styrkort för kommunstyrelsen 2004.
Förutsättningarna för ”provstyrkortet” har varit att det skulle testas genom några frågor på några förvaltningar för att sedan utvärderas under 2003. Efter utvärdering skulle styrkort tas fram för drift 2004. Arbetsutskottet föreslår att efter några redaktionella förändringar ska balanserat styrkort för kommunstyrelsen 2004 antas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ärendet utgår för vidare beredning.

Register