Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Valet av vinterdäck kan förbättra luften

Publicerad 2022-09-29 13:56
Från den 1 oktober är det tillåtet att använda vinterdäck. Men vilka
ska du använda?
– På landsbygden kan det vara nödvändigt med dubbdäck, men för den som kör mest i Visby är friktionsdäck ett bra alternativ, säger Jonatan Levin, miljöskyddsinspektör.
Mätningar i Visby visar att antalet små partiklar (PM10) i luften överskrider miljökvalitetsnormen. Partikelhalten är som högst efter vintersäsongen innan gatorna sopats rena för våren. Då är det ofta torrt väder vilket gör att små partiklar virvlar upp och håller sig kvar i luften.
 
Region Gotland har antagit ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten, men även du som privatperson kan göra skillnad. Det bästa du kan göra är att välja cykel eller buss istället för bilen, särskilt för resor genom Visby. Men även valet av vinterdäck på din bil gör skillnad.
Dubbdäck är nämligen en av källorna till skadliga partiklar i luften.
 
– För den som kör mest i Visby är friktionsdäck ett bra alternativ. På landsbygden där det inte snöröjs och halkbekämpas lika mycket kan det vara en fördel med dubbdäck och på isiga vägbanor hjälper dubbdäcken till att rugga upp ytan, säger miljöskyddsinspektör Jonatan Levin.
 
Om du är osäker på vad som passar dig kan du läsa mer på Trafikverkets eller däckföretagens hemsidor, eller kontakta din närmaste däckverkstad.
Om du vill byta ut dina gamla dubbdäck kan du sälja dem till ett däckföretag eller direkt till privatpersoner. Dubbdäcken kan då användas av den som har en äldre bil eller som kör på isigt väglag ofta. 
 
Mer information om arbetet med luftkvalitet på Gotland finns här: gotland.se/luftkvalitet