§ 268 Infriande av borgensåtagande för fastigheten Bunge Stucks 1:23

Utskrivet från: http://gotland.se/11578
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 268
Infriande av borgensåtagande för fastigheten Bunge Stucks 1:23

KS 2003/0439-04
- Ledningskontoret 2003-10-20
Gotlands kommun har anmodats av Venatius AB att infria borgensåtagande för fastigheten Bunge Stucks 1:236 med 18 331 kr.

Konsult- och servicekontoret föreslår att borgensansvaret infrias.

Kommunstyrelsens beslut

  • Borgensåtagande infrias med 18 331 kr för fastigheten Bunge Stucks 1:236 enligt 19 § Bostadsfinansieringsförordningen, SFS 1974:946.

Register